Beskæring!

Beskæring af træer og buske kan gøres hele året!

Af hensyn til træet eller busken, er det dog bedst at beskære fra slutningen af maj og frem til oktober. Det er i den periode, træet producerer mest sukkerstof, hvilket fremskynder helingsprocessen.

Beskæring

Træets øgede produktion af sukkerstof hindrer samtidig risikoen for råd- og insektangreb i det beskårede område. Dette er især gældende, når der er tale om større grene.

Der kan være flere grunde til at beskære:

  • Ønsket om en tættere trækrone
  • Grene, der skygger for lys til mindre planter
  • Større udbytte fra frugttræer
  • Give træet de bedste vækstbetingelser

Vi tilbyder:

  • Træfældning og beskæring af vanskelige træer
  • Træklatring og nedfiring
  • Topkapning
  • Beskæring af frugttræer
  • Rodfræsning

Info

Det kan være nødvendigt at beskære, fordi der er knækket en gren, eller fordi der er grene, der gnaver på hinanden. Det kan føre til skader på langt sigt, så det er bedst at forhindre det, mens grenene er tynde og unge. Det kan også være nødvendigt at fjerne grene, der generer huse eller trafik.

Beskæring af unge træer

Nyplantede træer beskæres, indtil de er begyndt rigtigt at komme i bæring, kun for at fjerne syge grene, eller for at rette op på en uharmonisk vækst. Træer, som kun er nogle få år gamle, kan undertiden stoppe den vegetative vækst for tidligt, hvilket som regel skyldes dårlige vækstvilkår pga. jorden eller beskadiget rodsystem. Sådanne træer kan man forsøge at hjælpe igang igen ved at fjerne og afkorte blomsterbærende kortskud og sporepartier, så nye knopper evt. kan bryde.